Contact

 
Schoolleiding Valkenheuvel
Dick van der Maal 
Interim directeur

 
Telefoon: 0343-536000
Email: directie@valkenheuvel.nl
Ziekmeldingen graag via de mail van de leerkracht van uw kind
Intern Begeleider
Brigita Schouten
 
Telefoon: 0343-536000
Email: b.schouten@valkenheuvel.nl
Medezeggenschapsraad
Joep Hanraets  - Voorzitter
 
Email: mr@valkenheuvel.nl
Oudervereniging
Duifje Alderse Baas - Voorzitter
 
Email: ov@valkenheuvel.nl
ICT-coördinator
Hanneke Nijenhuis 
Website, Parro, Parnassys
Larissa Tulp 
 
Email: h.nijenhuis@valkenheuvel.nl

Email: l.tulp@valkenheuvel.nl
Stichting Katholiek Primair Onderwijs
Het Sticht
Laan van Vollenhove 3045
3706 AL Zeist
Telefoon: 030-6939464
Email: info@hetsticht.nl