Oudervereniging
 
Wat doet de Oudervereniging?
Op de R.K. Daltonschool Valkenheuvel is een Oudervereniging. Deze organiseert ieder schooljaar allerlei activiteiten voor de kinderen, zoals de sportdag (Koningsspelen), schoolreisje, kamp voor groep 8, (sport)toernooien, Avondvierdaagse, Sinterklaas, Pasen, Kerst, lampionnenoptocht op Sint Maarten.
 
Het organiseren van al deze activiteiten doen we voor de kinderen. Door de activiteiten worden ouders en verzorgers ook meer betrokken bij de school. Via de digitale nieuwsbrief van school, het 'Valkje', wordt u over deze activiteiten geïnformeerd. 
 
Wie zitten er in de Oudervereniging?
De oudervereniging bestaat uit 2 enthousiaste moeders: Duifje en Sandra. In plaats van vergaderen houden wij per app contact over de activiteiten die op stapel staan en schakelen we ouders in per activiteit. Heb je zin om mee te doen? Meld je aan:
ov@valkenheuvel.nl, we kunnen altijd aanpakkers en bedenkers van leuke plannen gebruiken!
 
Wat betekent het lidmaatschap van de Oudervereniging?
Zolang uw kind op deze school zit, bent u lid van de oudervereniging. Aan het lidmaatschap is per schooljaar een contributie (ouderbijdrage) per kind verbonden. De hoogte van de ouderbijdrage wordt aan het begin van ieder schooljaar in de Algemene Ledenvergadering van de Oudervereniging (ALV) vastgesteld.
De ouderbijdrage wordt gebruikt om diverse verplichte en niet-verplichte activiteiten voor de kinderen te bekostigen. In de schoolgids is opgenomen welke activiteiten verplicht zijn en welke niet. Als de ouderbijdrage niet wordt betaald, kan uw kind niet meedoen aan de niet-verplichte activiteiten. In september 2019 is de contributie van gr 1-7 vastgesteld op 49 euro, en voor groep 8 op 80 euro, dit in verband met kamp.
 
Als u vragen heeft over de Oudervereniging, de ouderbijdrage, de activiteiten, verslagen en agenda's van de vergaderingen, dan kunt u deze stellen via
ov@valkenheuvel.nl