Hier staan wij voor

Dalton
De basis van Daltononderwijs is werken vanuit vertrouwen. Het is belangrijk dat kinderen met verschillende achtergronden van elkaar en met elkaar leren. De principes van Daltononderwijs zijn: vrijheid in gebondenheid, zelfstandigheid en samenwerking. Vrijheid is nodig om eigen keuzes te maken. Onder zelfstandigheid verstaan wij actief leren en werken. Leren doe je niet alleen. Wij besteden veel aandacht aan het spelen en leren in kleine groepen.
 
Toekomstgerichte school
Samen onderzoeken wij voortdurend wat we nodig hebben om het leren van de kinderen te optimaliseren. Dat betekent bijvoorbeeld dat we onderzoeken hoe we digitale middelen kunnen inzetten om de resultaten te verhogen. We laten kinderen ontdekken hoe zij iPads en chromebooks kunnen gebruiken bij het leren.
 
Onderwijs op maat voor ieder kind
De leerkrachten volgen nauwgezet de ontwikkeling van ieder kind. Zij kijken onder andere naar de resultaten van de methode - en de Cito toetsen, de werkhouding, de thuissituatie en sociale aspecten. Afhankelijk hiervan worden de leerprogramma's aangepast aan de behoeftes van ieder kind. Voorop staat respect hebben voor ieders mogelijkheden.

KiVa school
KiVa is een lesprogramma dat wij gebruiken om alle kinderen een fijne schooltijd te geven. Met KiVa wordt pesten zoveel mogelijk voorkomen. Soms lukt dat niet altijd. Als er toch gepest wordt, is er een duidelijk plan hoe het wordt aangepakt. Zo wordt er samengewerkt aan een gezellige schoolperiode voor iedereen.

Identiteit
De Valkenheuvel is een open katholieke basisschool, waar iedereen welkom is. We vieren samen de katholieke feesten zoals Kerstmis en Pasen. Wij vinden het belangrijk dat we allemaal respect hebben voor ieders sociale, culturele en religieuze achtergronden.