Welkom bij groep 1
In groep 1-2 staat spelenderwijs leren en betekenisvol spel centraal. De kinderen krijgen veel tijd en ruimte om samen te spelen, ontdekken en ervaren. We werken aan de hand van thema's die dicht aansluiten bij de belevingswereld van onze kinderen. Binnen de thema's bieden we op een speelse manier verschillende reken- en taalactiviteiten aan. De kinderen kunnen in verschillende hoeken spelen (bouwhoek, huishoek, leeshoek, autohoek etc.). Deze hoeken worden zoveel mogelijk gekoppeld aan het thema zodat de kinderen ook tijdens hun spel bezig zijn met het thema. Tot slot werken we binnen het thema op verschillende manieren aan de fijne en grove motoriek. Om te oefenen met de fijne motoriek maken we werkjes met de kinderen zodat ze o.a. een schaar en potlood op een juiste manier leren hanteren. Ook oefenen ze hun fijne motoriek door het maken van een kralenketting of kralenplank. De grove motoriek oefenen we in de speelzaal. Twee keer per week hebben de kinderen gym. Op dinsdag is dit een les waarbij het klimmen en klauteren centraal staat en op donderdag is het een spelles.

We maken in groep 1-2 een start met de waarden die binnen het Daltononderwijs belangrijk zijn. De kinderen spelen en werken veel samen en daarbij leren we de kinderen hoe je dit op een fijne manier doet. Daarnaast introduceren we in groep 2 het planbord. Hiermee leren de kinderen zelf plannen en zelfstandig taken uitvoeren. We geven ze de verantwoordelijkheid om zelf te kiezen, maar ook om ervoor te zorgen dat ze hun werk netjes en goed afronden. De Daltonwaarden samenwerken, vrijheid en verantwoordelijkheid en zelfstandigheid krijgen hiermee veel aandacht in de kleuterklas.