Welkom bij groep 4/5
 
Wat u moet weten over onze groep dit jaar:
Juf Dian werkt op dinsdag en woensdag (groep 4/5)
d.kocken@valkenheuvel.nl
Juf Anke werkt op maandag, donderdag en vrijdag (groep 4)

a.vanbussel@valkenheuvel.nl
Juf Hanneke werkt op maandag, donderdag en vrijdag (groep 5)
h.nijenhuis@valkenheuvel.nl

Groep 4:
Onze doelen dit jaar op gebied van:
Rekenen: rekenmethode Alles telt
- Memoriseren sommen tot 20
- Op- en aftrekken van sommen tot honderd
- Beheersing tafels van 1, 2, 3, 4, 5 en 10
- Klokkijken: analoge en digitale tijden, Kwartieren, vijf over/voor, tien over/voor.
- Geld
- Meten
- Tabellen

Groep 5:
Onze doelen op gebied van:
Rekenen:
- Tafels 1 t/m 10 automatiseren
- Telrij tot 1000 beheersen
- Optellen en aftrekken tot de 1000
- Klokkijken
- Deelsommen 1 t/m 10
- Rekenen met geld
- Lengte en omtrek
- Eenvoudige tabellen en grafieken
- Oppervlakte
- Gewicht gram kilo

Overige informatie:
Gym:
- Maandagmiddag van 13.00 uur tot 13.45 uur van juf Ingrid
- Woensdagochtend van 9.15 uur tot 10.00 uur van meester Frank
 
Huiswerk:   
- De kinderen krijgen de woorden van spelling mee naar huis om te oefenen. Het is de bedoeling dat u thuis iedere dag hardop leest met uw zoon of dochter.
- Soms worden er lees-  of rekenoefeningen mee naar huisgegeven. In de loop van het jaar worden de tafels van 1, 2, 3, 4, 5 en 10 getoetst. Het is fijn als u dit met uw kind thuis oefent. Er volgt tegen die tijd een overzicht wanneer welke tafel aan bod is.
 
Klassendienst:
- Per week helpen de kinderen mee het lokaal netjes te houden.
 
Schoolbibliotheek:
- Op vrijdag mogen de kinderen hun boek ruilen bij de schoolbibliotheek.
 
Hulpouders/klassenouders:

 
Verdere bijzonderheden van deze groep:
-