Leerlingenraad schooljaar 2023-2024

11-03-2024
Onze leerlingenraad van links naar rechts: 
Ashraf, Adam, Floris, Kylian en Tine.

Een leerlingenraad is een essentiële pijler binnen de onderwijsinstellingen, waarbij leerlingen actief worden betrokken bij het besluitvormingsproces en de schoolgemeenschap. De leerlingenraad fungeert als een stem voor de leerlingen, waarbij zij de belangen van hun medeleerlingen vertegenwoordigen en streven naar verbeteringen binnen de schoolomgeving.

De belangrijkste rol van de leerlingenraad is het bieden van een platform waarop leerlingen kunnen samenwerken, ideeën kunnen delen en invloed kunnen uitoefenen op beleidsbeslissingen die hun onderwijservaring beïnvloeden. Dit kan variëren van het organiseren van evenementen, het verbeteren van de schoolfaciliteiten tot het aankaarten van problemen die leerlingen ervaren.


Door deel te nemen aan de leerlingenraad leren leerlingen belangrijke vaardigheden zoals leiderschap, teamwork, communicatie en besluitvorming. Ze worden aangemoedigd om initiatief te tonen, problemen te identificeren en constructieve oplossingen aan te dragen.