Valkje 4, 30 juni 2023

Beste ouder(s)/verzorger(s),

In de bijlage vindt u een nieuwe editie van het Valkje.
In deze editie staat onder andere wat er is gebeurd in en buiten de klas, belangrijke informatie en een bericht van de MR.

Valkje 4

Veel leesplezier!

Met vriendelijke groet,
Team en directie Valkenheuvel